Restart

Restart, זה לא רק כפתור במחשב בשבילנו. כשהגענו לפני כארבעה חודשים לארה"ב עם שלושה ילדים ממש באמצע החיים, ככה זה באמת הרגיש: התחלנו מהתחלה.