TO DO or not TO DO

זהו זה, ההחלטה נפלה. עוברים לחו"ל. עכשיו אתם מנסים לגשש, להבין. מה צריך לעשות קודם? איזה סידורים צריך לעשות בארץ, ואיזה בחו"ל? ומה כדאי לקנות לפני הנסיעה? ואיך אזכור מה לקנות בסופר כשננחת? כמה זמן מראש צריך להודיע לחברת הכבלים על עזיבה? ניסינו לעשות לכם קצת סדר בבלאגן